Spēka avots

Kas ir psihoterapeits?

Psihoterapeits ir speciālists ar profesionālu izglītību konkrētā psihoterapijas virzienā, kurš veic praktisku psihoterapeitisku darbu. Psihoterapeits pirms kāda psihoterapijas virziena apgūšanas jau ir ieguvis augstāko izglītību psiholoģijā, medicīnā, humanitārajās vai sociālajās zinātnēs.
Jānis Bērziņš

Jānis Bērziņš

Psihoterapeits

Psiholoģiskā konsultēšana parasti nav ilgstoša – bieži ne vairāk, kā 7 līdz 15 tikšanās.

Lorems Čausis

Lorems Čausis

Psihoterapeita māceklis

Psiholoģiskā konsultēšana ir vērsta uz klienta tagadnes grūtībām vai nākotni, taču mazāk tiek pētīta problēmu izcelsme.

Mini Čausis

Mini Čausis

Psihoterapeita palīgs

Profesionālas mācības jebkurā no psihoterapijas virzieniem ilgst 4 līdz 6 gadus.

Vasilijs Pupkins

Vasilijs Pupkins

Psihoterapeits

Psihoterapeita profesijai radniecīgas ir psihologa un psihiatra profesijas.